اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۲۴۷۰۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۳۸۲۹۲-۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۳۸۲۸۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۶۰۴۰۸۶۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان امیر کبیر ، نبش سعدی جدید ، ب 1 شرقی ، پلاک 177

روغن صنعت امیران 33924700-021

روغن صنعت امیران
مشاوره و تامین کننده روغن,گریس,چسب
(صنعتی-خودرویی-دریایی-نیروگاهی

ایمیل : Tehranhr@gmail.com

ادامه...